Sprawdź swoją sieć elektryczną!

Właściwy audyt i diagnostyka sieci elektrycznej jest podstawą właściwego zabezpieczenia nie tylko mienia naszych klientów, ale i bezpieczeństwa ich samych.

Nasza oferta pomiarów elektrycznych obejmuje:

  • Sprawdzenie polaryzacji,
  • Pomiar ciągłości przewodów,
  • Pomiar rezystancji izolacji przewodów strony AC i DC,
  • Pomiar rezystancji uziemienia,
  • Pomiar impedancji pętli zwarcia i ocena skuteczności o
    ochrony, przeciwporażeniowej
  • Pomiar napięć i prądów łańcuchów modułów.

Wykonujemy również pomiary na farmach fotowoltaicznych.